Zásady ochrany osobních údajů

O zásadách ochrany osobních údajů společnosti Sylphar

Sylphar bere vaše soukromí vážně. Společnost Sylphar proto zpracovává pouze údaje, které jsou nezbytné k poskytování (a zlepšování) jejích služeb, a s informacemi, které o vás a vašem využívání našich služeb shromažďuje, nakládá opatrně. Společnost Sylphar nikdy neposkytne vaše údaje třetím stranám ke komerčním účelům.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na používání webových stránek a služeb, které společnost Sylphar jejich prostřednictvím nabízí. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jaké údaje o vás společnost Sylphar shromažďuje, k čemu jsou tyto údaje používány a s kým a za jakých okolností mohou být tyto údaje případně sdíleny. Společnost Sylphar vám také vysvětlí, jak jsou vaše údaje uchovávány a jak jsou chráněny a jaká máte práva v souvislosti s osobními údaji, které jste společnosti Sylphar poskytli.

Údaje, které sdílíte, jsou nezbytné pro zpracování a odeslání vašich objednávek a pro přípravu faktur. Bez těchto údajů by byla objednávka neplatná. Registrací na webu se zavazujete poskytnout čestné a pravdivé údaje. Uvedení nepravdivých údajů je porušením těchto všeobecných podmínek a podmínek používání stránek.

V souladu se zákony Evropské unie máte právo nahlédnout do informací, které se vás týkají, a opravit je. Kdykoli můžete společnosti Sylphar podat žádost a zjistit, jaké údaje o vás společnost Sylphar uchovává. Tyto údaje můžete kdykoli opravit.

Pokud máte otázky týkající se zásad ochrany osobních údajů společnosti Sylphar, můžete se obrátit na kontaktní osobu společnosti Sylphar pro otázky ochrany osobních údajů, jejíž kontaktní údaje najdete na konci těchto zásad ochrany osobních údajů.

O zpracování údajů

Níže se můžete podívat, jak společnost Sylphar zpracovává vaše údaje, kde je ukládá nebo nechává ukládat, jaká technická bezpečnostní opatření společnost Sylphar používá a kdo má k údajům přístup.

Hostování webových stránek - Sylphar a související webové stránky

Společnost Sylphar nakupuje webhostingové a e-mailové služby od společnosti Combell. Společnost Combell zpracovává osobní údaje jménem společnosti Sylphar a nepoužívá vaše údaje pro vlastní účely. Tato strana však může shromažďovat metadata o využívání služeb. Ty však nejsou osobními údaji. Společnost Combell přijala vhodná technická a organizační opatření, aby zabránila ztrátě nebo neoprávněnému použití vašich osobních údajů. Společnost Combell je na základě smlouvy povinna dodržovat důvěrnost.

Zasílání a logistika

Když si u společnosti Sylphar objednáte zboží, je naším úkolem zajistit, aby se k vám zásilka dostala. Společnost Sylphar využívá k doručování služeb kurýrů vybraných společností Sylphar. Za tímto účelem je nutné, aby společnost Sylphar těmto kurýrům poskytla vaše jméno a úplnou adresu. Kurýři tyto údaje používají pouze pro účely plnění smlouvy. V případě, že kurýři využívají subdodavatele, poskytnou vaše údaje i těmto třetím stranám.

Účel zpracování údajů

Celkový účel zpracování

Společnost Sylphar používá vaše údaje pouze pro účely poskytování služeb. To znamená, že účel zpracování vždy přímo souvisí s objednávkou, kterou jste zadali. Společnost Sylphar nepoužívá vaše údaje k (cílenému) marketingu. Pokud se společností Sylphar sdílíte údaje a společnost Sylphar tyto údaje použije k tomu, aby vás kontaktovala - i když jste ji o to nepožádali - společnost Sylphar vás k tomu výslovně požádá o souhlas. Vaše údaje nejsou sdíleny s třetími stranami, s výjimkou plnění našich účetních, administrativních a logistických povinností. Všechny tyto třetí strany jsou na základě smlouvy se společností Sylphar nebo profesního kodexu či zákonné povinnosti vázány mlčenlivostí.

Údaje shromažďované automaticky

Údaje, které jsou automaticky shromažďovány našimi webovými stránkami, jsou zpracovávány za účelem dalšího zlepšování našich služeb. Tyto údaje (například váš webový prohlížeč a operační systém) nejsou osobními údaji.

Spolupráce s daňovými a trestními orgány

V takových případech může být společnost Sylphar na základě zákonných povinností požádána o sdílení vašich údajů v souvislosti s daňovým nebo trestním vyšetřováním nebo orgány veřejné moci. V takovém případě je společnost Sylphar povinna vaše údaje sdílet, ale společnost Sylphar se proti tomu ohradí v rozsahu povoleném zákonem.

Doby uchovávání

Společnost Sylphar uchovává vaše údaje po dobu, po kterou jste zákazníkem. To znamená, že společnost Sylphar uchovává váš zákaznický profil, dokud neoznámíte, že si již nepřejete využívat naše služby. Pokud o tom společnost Sylphar informujete, bude to rovněž interpretováno jako žádost o zapomenutí. Na základě příslušných administrativních povinností musí společnost Sylphar uchovávat faktury s vašimi (osobními) údaji, tyto údaje tedy bude společnost Sylphar uchovávat po dobu trvání příslušných lhůt. Zaměstnanci již nebudou mít přístup k vašemu zákaznickému profilu a k dokumentům, které společnost Sylphar připravila na základě vaší objednávky.

Vaše práva

Na základě platných evropských právních předpisů máte jako d

Remescar znamená Okamžitou Korekci Péče o pleť. Okamžité produkty od Remescar redukují podpažení očních vaků a tmavé kruhy, zmenšují vrásky a housenkovité vrásky, zvedají slepé víčko a minimalizují otevřené póry. Rutinní produkty od Remescar maximalizují výsledky okamžitých produktů a poskytují zdravou a zářivou pleť dlouhodobě.

©Remescar 2024
made by