Våre produkter

Våre produkter

Øyepleieprodukter

1 Basert på variasjon ifølge en fotonumerisk vurderingsskala med 4 punkter. (Randomisert, kontrollert, evaluatorblindet klinisk studie med delt ansikt av et topisk påført kosmetisk produkt i behandlingen av poser og mørke ringer under øynene)

2 Basert på reduksjon av dybden i rynkene ved hjelp av biometriske målinger etter én enkelt påføring. (Blindet placebokontrollert klinisk evaluering av reduksjonen av linjer og rynker rundt øynene)

©Remescar 2024
made by