Klinisk bevist

Remescar 720x720 Icon Clinically Proven

Alle Remescar produktene har blitt klinisk testet og funnet sikre og effektive. Vår kliniske testing blir alltid foretatt av uavhengige test laboratorier. I tillegg til å metodisk teste effekt måler forskerne også graden av effekt. På denne måten danner de kliniske testene grunnlaget for alle våre påstander. Alle kliniske tester blir utført i samsvar med Good Clinical Practices og de etiske prinsipper for medisinsk forskning. Hovedformålet med forskningen er å få en bedre kunnskap om effekten av våre produkter som blir brukt under normale tilstander.

©Remescar 2024
made by