Πρόγραμμα Επανόρθωσης για την περιοχή γύρω από τα μάτια

Σε πόσο διάστημα θα δράσει το Πρόγραμμα Επανόρθωσης Remescar για την περιοχή των ματιών;

Πόσο διαρκεί το αποτέλεσμα του Προγράμματος Επανόρθωσης Remescar στην περιοχή των ματιών;

Πόσο συχνά μπορώ να χρησιμοποιώ το Προγράμματος Επανόρθωσης Remescar στην περιοχή των ματιών;

Τι ποσότητα προϊόντος θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε κάθε εφαρμογή;

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα makeup;

Can I use Remescar products together?

Επιτρέπεται η έκθεση στον ήλιο;

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το προϊόν εάν υπάρχει ευαισθησία στα μάτια ή με φακούς επαφής;

Πώς αφαιρώ το προϊόν;

Υπάρχουν τοξικά συστατικά στη σύνθεση του προϊόντος;

Υπάρχουν ανεπιθύμητες ενέργειες;

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια εγκυμοσύνης και/ή θηλασμού;

Έχει δοκιμαστεί σε ζώα;

site by