Er Remescar Rynker Rundt Øynene trygg å bruke?

Produktet er trygt for alle hudtyper. Hvis hudirritasjon eller sensibilisering oppstår etter påføring av Remescar Rynker Rundt Øynene, må du avslutte bruken av produktet og kontakte lege hvis symptomene vedvarer i mer enn 48 timer.

site by