Μπορεί να καλυφθεί η Remescar Instant για τις Ευρυαγγείες με όλους τους τύπους make up ποδιών;

Σας συνιστούμε να μην κάνετε υπερβολική χρήση make up ποδιών πάνω από τη Remescar Instant για τις Ευρυαγγείες, επειδή μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητά της. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε make up ποδιών, εφαρμόστε το πάντα μετά τη Remescar Instant για τις Ευρυαγγείες και αφήνοντας ένα μικρό χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο εφαρμογών.

©Remescar 2024
made by