Μπορεί η Remescar Instant για τις Ευρυαγγείες να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα μέρη του σώματος;

Ναι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν σε όλο το σώμα και το πρόσωπο, όπου υπάρχουν ευρυαγγείες, όμως θα πρέπει να λάβετε υπόψη ορισμένες προφυλάξεις που αναφέρονται στις «οδηγίες χρήσης».

©Remescar 2024
made by