Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το προϊόν εάν έχετε ευαισθησία στα μάτια / φοράτε φακούς επαφής;

Ναι, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες και να αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό σε περίπτωση επαφής με τα μάτια.

©Remescar 2024
made by