Καθαρίστε την περιοχή που έχετε εφαρμόσει με νερό και στεγνώστε.

site by