Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το προϊόν εάν υπάρχει ευαισθησία στα μάτια;


Βεβαίως, αλλά πρέπει να χρησιμοποιείτε το προιόν σύμφωνα με τις οδηγίες και να αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό σε περίπτωση επαφής με τα μάτια.

©Remescar 2024
made by