Μπορεί να υπάρξουν παρενέργειες;

Εάν εφαρμόσετε υπερβολική ποσότητα μπορεί να εμφανιστεί ερεθισμός, σε αυτή την περίπτωση σταματήστε την χρήση.

site by