Μπορεί να υπάρξουν παρενέργειες;

Εάν εφαρμόσετε υπερβολική ποσότητα μπορεί να εμφανιστεί ερεθισμός, σε αυτή την περίπτωση σταματήστε την χρήση.

©Remescar 2024
made by