Εάν χρησιμοποιήσετε υπερβολική ποσότητα κρέμας, μπορεί να δημιουργηθούν ερεθισμοί, σε αυτή την περίπτωση σταματήστε τη χρήση.

site by