Καθαρίστε την περιοχή με νερό και στεγνώστε.

site by