Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το προϊόν εάν υπάρχει ευαισθησία στα μάτια ή με φακούς επαφής;

Βεβαίως, αλλά πρέπει να χρησιμοποιείτε το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και να αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό σε περίπτωση επαφής με τα μάτια.

site by