Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το προϊόν εάν υπάρχει ευαισθησία στα μάτια ή με φακούς επαφής;

Βεβαίως, αλλά πρέπει να χρησιμοποιείτε το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και να αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό σε περίπτωση επαφής με τα μάτια.

©Remescar 2024
made by