Ναι, αλλά να αποφεύγετε την υπερβολική έκθεση στον ήλιο. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να την αποφύγετε, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε αντηλιακή προστασία με προϊόντα που δεν περιέχουν οινόπνευμα.

site by