Εάν εφαρμόσετε υπερβολική ποσότητα κρέμας μπορεί να εμφανιστούν ερεθισμοί. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση.

©Remescar 2024
made by