κλινική έρευνα

Remescar 720x720 Icon Clinically Proven

Όλα τα προϊόντα Remescar έχουν κλινικά αποδεδειγμένη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Οι κλινικοί μας έλεγχοι διενεργούνται πάντα από ανεξάρτητο ερευνητικό εργαστήριο.

Παράλληλα με τους μεθοδικούς ελέγχους που διενεργούνται για το αν διαπιστώνεται δράση, οι ερευνητές μετρούν επίσης την έκταση της δράσης. Συνεπώς, όλοι οι ισχυρισμοί μας βασίζονται σε κλινικούς ελέγχους.

Όλες οι κλινικές μελέτες έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τις αρχές της Ορθής Κλινικής Πρακτικής και τις δεοντολογικές αρχές που διέπουν την κλινική έρευνα. Ο πρωτεύων στόχος των μελετών είναι η βελτιστοποίηση των γνώσεων για την αποτελεσματικότητα των προϊόντων μας όταν αυτά χρησιμοποιούνται τοπικά υπό φυσιολογικές συνθήκες.

Αναφορικά με τα υποκείμενα της μελέτης: πριν από την επιλογή και την ένταξη σε κάθε μελέτη, στον πιθανό υποψήφιο επεξηγείται πλήρως η μελέτη. Η συμμετοχή των εθελοντών στη μελέτη είναι εντελώς ελεύθερη.

©Remescar 2024
made by