Klinicky prokázáno

Remescar 720x720 Icon Clinically Proven

Všechny výrobky Remescar byly klinicky prokázány jako bezpečné a efektivní. Naše klinické testování provádí vždy nezávislá výzkumná laboratoř.

V případě, že metodické testování prokáže účinek, tak naši výzkumníci také měří jeho rozsah. Proto jsou klinické testy základem pro všechna naše tvrzení. Všechny klinické studie byly provedeny v souladu se správnou klinickou praxí a etickými zásadami pro lékařský výzkum. Hlavním účelem těchto studií je získat lepší znalosti o účinnosti našich produktů užitých lokálně za běžných podmínek. Pokud jde o testované subjekty: před přijetím a zapsáním do každé studie bylo potenciálnímu kandidátovi poskytnuto úplné vysvětlení studie. Dobrovolníci se studií účastní zcela zdarma.

©Remescar 2023
made by